Program členské schůze - Kuželna 11.5. 2013 14:30 - 15:30 hod

09.05.2013 13:10

Program jednání:

- Informace o činnosti.

- Informace o hospodaření

- Systém rezervace kurtů

- Rezervace kurtů pro oddíl dětí

- Práva a povinnosti členů  - aktivity  (brigády, účast na členských schůzích)

- Diskuze