Fixní rezervace kurtů

14.05.2013 18:41

Dle dohody na členské shchůzi jsou rezervovány:

 

kurty č. 3 a 2  každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 17:00 a každou sobotu od 13:00 do 15:00 pro oddíl dětí a mládeže (pravidelné tréninky)

 

Kurt č. 1   každé pondělí, středu a pátek od 16 :00  do 21:00  pro soutěž Petra Hoťka.

 

Pokud budou prázdné může se standardně hrát.

 

Kurty jsou očíslovány zprava do leva (tj. Kurt č. 3 je ten zadní se zdí)