Členské příspěvky 2016

21.12.2015 09:06

Řádný termín pro uhrazení členských příspěvků na rok 2016  

29. 2. 2016.

Poplatek z prodlení  (platba po termínu)  +200,- Kč (týká se všech, včetně mladeže)


Členské příspěvky zůstavají pro rok 2016 ve stejné výši roku 2015.

800,- Kč pro členy od  18 do 60 let

300,- Kč pro členy od  15 do 18 let  a pro členy nad 60 let

100,- Kč pro děti do 15 let a pro  členy se zasloužilým členstvím  ( Lhoták, Záhorský, Drápal)


Rovněž číslo účtu u KB zůstává stejné:   107-938 938 0267 / 0100 

Variabilní symbol 2016

Specifický symbol viz tabulka níže: 

(každý má svůj spec. symbol abychom se dopátrali plátce v případě účtu beze jména,

nebo platby z účtu jména odlišného od člena...)

Dospělí spec. symb.

   Mládež - spec. symb: