Členská schůze 3.10. 2013

12.10.2013 19:36

Ve čtvrtek 3.10.2013 ve večerních hodinách proběhla členská schůze TK Podbořany. 

 Předmětem jednání bylo ukončení stavby nového zázemí, jeho předání a oprava povrchu.

Podstatné je shrnuto následujících bodech:

  bylo odsouhlaseno, že místo navrhovaných mříží se jako zabezpečovací zařízení použije alarm

  všichni dospělí členové obdrží po zaplacení příspěvků na rok 2014 klíče od přístupu k šatnám, soc zařízením a dolní technické místnosti

  klíče od klubovny obdrží členové VV, trenér mladeže, MUDr. Ráliš jako zástupce města a správce areálu TJ Tatran Podbořany

  vniřní vybavení bude zčásti financováno tenisovým oddílem z příspěvku, z části přislibil pomoc Městský úřad Podbořany

  oficiální předání se uskuteční až po kolaudaci budovy,  vzhledem k situaci bude slavnostní předání uskutečněno na jaře 2014 při otevření sezóny, ne jak       

  bylo avizováno na schůzi - ještě na podzim

  členské příspěvky se na rok 2014 nemění

  oprava povrchu je v jednání Městského úřadu  TK Podbořany požádal o výměnu minimálně dvou pruhů za základními čarami u všech kurtů, u kurtu se zdí i vnitřní části

dle návrhu členu se na jaře 2014 uspořádá brigáda před začátkem sezóny.

dále byl diskutován stav sítí a nutná oprava sloupků  

pan Drápal informoval členy o stavu finančních prostředků TK Podbořany.

 

S. Chmelař